Fem kunder som behöver tryckerierna

Marknaden har förändrats för tryckerierna och många företag har gått över till digitala produkter. Trots det finns det företag kvar som jobbar med tryckeri och de har dessutom en hel del trogna kunder. Här är fem kundgrupper som alltid kommer behöva hjälp av ett bra tryckeri.

Mäklare

Fastighetsmäklaren står i entrén och delar ut vackra prospekt till sina kunder. Rejäla trycksaker med läckra bilder, tabeller och fräcka rubriker. För en fastighetsmäklare är prospektet inte bara ett informationsmaterial att ge till kunderna, det är också något som ger trygghet.

Att få hålla i något viktigt

Det kan låta märkligt men för oss människor är det ofta en trygghetsfaktor att få hålla i något viktigt. Det kan bero på att trots en osäker miljö eller situation runt om oss har vi kontroll i vår hand över något som känns viktigt. Ett prospekt blir alltså en slags förtroendebärare lika mycket som ett marknadsdokument.

Investmentbankerna

Kapitalförvaltarna och investmentbankerna måste vara drömkunden för ett tryckeri. Varje gång de tar in en ny kund som de ska hjälp att resa kapital trycker de upp drivor med investeringsmemorandum.

Konkreta trycksaker

Även här handlar det ofta om att lämna något konkret i handen till kunden. Eftersom produkten man säljer är immateriell, svår att förstå och i vissa fall övervärderad för badrumsrenovering kommer trycksaken fungera som en kontrast till det flyktiga investeringserbjudandet.

Tidningar

Nättidningarna växer samtidigt som de tryckta upplagorna minskar. Trots det är det många människor i Sverige, hundratusentals, som fortfarande vill läsa sin tidning i pappersform. De helt digitala tidningarna som skapats har i princip alltid brottats med lönsamheten. Frågan är om den fysiska tidningen kommer möta ett trendbrott och bli populär igen. Oavsett vilket kommer tidningarna att behöva tryckerierna så länge som papperstidningar finns.