Golvslipning & Köksrenovering – Vanliga frågor

Här presenteras några av de vanligaste frågorna kring golvslipning. Kom ihåg att svaren enbart är generella och inte ska ses som råd för alla tillfällen då golvslipning behöver ske.

När ska slipning genomföras?

Ett golv av mjukare träslag måste slipas oftare än ett med hårt träslag. Detta beror helt enkelt på att detta golv slits snabbare. Hur ofta golvslipning behöver ske beror helt på hur golvet slits och påverkas av yttre påverkan. Det kan vara allt från att solen bleker delar av golvet till att det blivit hack eller repor. Ett annat alternativ är missfärgningar.

I första hand kan små repor minskas genom putsning eller spackling. Är det däremot större repor eller missfärgningar kan golvet behöva slipas.

Måste socklarna tas bort?

Nej, de behöver generellt inte tas bort. I det fall det skulle vara svårt att slipa ända fram till sockeln kan detta åtgärdas med en så kallad skugglist. Denna list döljer den minimala del av golvet som inte är slipat.

Vilka golv kan slipas?

Framförallt är det massiva trägolv som slipas för att återfå lyster och glans. Det finns även laminatgolv som golvslipning kan utföras på. Det krävs då att golvet har tjockare ytlaminat. Utöver trägolv kan även betonggolv slipas. Privatpersoner har främst betonggolv i källare, förråd och garage men hos företag finns det även i lagerlokaler och liknande. Till viss del kan stengolv med exempelvis sjösten slipas men detta sker då betydligt i mindre grad.

Dammar det mycket vid golvslipning?

Nej, dagens maskiner har inbyggd ”dammsugare” som därmed direkt drar till sig det damm som uppstår. Golvslipning förknippades tidigare med väldigt mycket damm men detta har alltså förändrats med ny teknik. En del maskiner har däremot inte den inbyggda dammsugare men kopplas då till en vanlig dammsugare och får på detta sätt den önskade effekten.

 

Måste golvet behandlas efteråt?

Ja, det är en stark rekommendation. Genomförs en golvslipning och ingen efterbehandling sker kommer slipning behöva genomföras ännu en gång inom kort. Träet skyddas inte mot varken fukt eller repor. Ytbehandling kan ske med en rad olika produkter, något beroende på vad man prioriterar gällande utseende. Det går exempelvis att använda vax, lack eller olja. Tänk gärna efter kring hur mycket golvet kommer att slitas och välj behandling utifrån detta.

Behöver jag anlita företag?

Ja och nej. Det beror främst på storleken på ytan som ska slipas, vilken erfarenhet du har av golvslipning och krav på kvalité. Du kan hyra en slipmaskin en vecka och slipa golvet på egen hand. Fördelen är att det blir billigare. Väljer du däremot att köpa hjälpen kommer golvet bli klart snabbare och resultatet till stor sannolikhet bättre. Vill du ha hjälp med ytbehandling hjälper de flesta företag som erbjuder golvslipning även till med detta.

Vad kostar det att anlita hjälp?

Man kan räkna med 100-250 kr per kvadratmeter. Det är ett stort spann men det beror både på vad för slags slipning som behöver ske samt vilken efterbehandling som väljs. Om du väljer att anlita ett företag så kräv alltid skriftlig offert innan arbetet påbörjas så att du är säker på vad det kommer att landa på.