Vikingen 1966

 

 

TORSTEN har ordet

Då jag åter blivit ombedd att yttra mig i Vikingen vill jag föret ta vara på tillfället att offentligen prisa redaktionen för den lyckade 1:a seglingen. På de utlåtanden som nått mig verkar det som om de nya vindarna verkligen fört honom i säker hamn! Så det var ju roligt att Umeå blev årets stad.

Sedan förra numret av Vikingen har en hel del AFS verksamhet ägt rum: Landsstyrelsen sammanträdde 12-13 febr. Man beslöt sända styrelsemedlemmar på PR-resor ut i distrikten för att främja familjekampanjen. Undertecknad har därför just avslutat en resa till Karlskrona, Karlehamn, Malmö och Köpenhamn. Resultatet vet vi inget om ännu --- det beror ju i hög grad på efterarbetet inom Sydsvenska distriktet. 'Målgrupperna' vid dessa resor är främst rektorer och andra som ken tänkas sitta inne med information om lämpliga familjer.

Distrikten sköter för-och efterarbetet. Om någon i något distrikt känner sig förfördelad på grund av utebliven visit tag kontakt med er distriktsordförande så får vi se hur vi kan reparera skadan. --

Närmast på reseprogramet står Norrland.

På annan plats i denna Viking redogörs för min 'warming-up trip' till Oslo. Men så är det väl ej meningen att en LP bara skall nöta kommunikationstabellen. Ingalunda! SAFS har i dagarna begåvats med en affisch för FAMILJEKAMPNJEN och en ny informations-pamflett för hugade familjer.

Den är verkligen värd att ace och då på rätt sätt nämligen på en anslagstavla. Så rekvirera den gärna från distrikten eller kontoret eller efterfråga den på skolorna dit den nu distribuerats. --- Då vi beställde den önskade vi en så neutral sak som möjligt; den skulle ej framhäva vare sig Sverige eller USA och skulle vara modärn men ändå tidlös. Färgerna fick ej vara 'flaggfärger'. Den skulle vittna om AFS' strävan efter internationell förståelse och harmoni för individen! --- Beställningen gick till Leif Zetterling, Stockholm, som löste uppgiften på ett sätt som rönt verklig uppskattning. Vi är honom stort tack skyldig, och hoppas nu att ni hjälper till med spridningen av affischen. AFS har härigenom fått ett nytt 'firmamärke' i Sverige som också syns på pamfletten!

Vi har också noterat alla de adressförändringar som inkommit till kontoret med anledning av det plåt-register som vi skall få. Ni som ännu ej hört av er gör det snarast då plåtarna snart måste stansas.

Åter till familjekampanjen--- vår viktigaste uppgift nu: Hittills har de flesta familjer tillkommit via press eller personliga kontakter. Utnyttja därför de senare, som består, förutom av vänner, av vissa yrkesutövare som har kontakt med familjerna på er plats. Tänk ut vilka det gäller i ditt fall, sök upp dem och få förslag på familjer, som du sedan ringer och ber att få besöka. De blir i de flesta fall smickrade om du talar om att de blivit rekommenderade och när du sedan överlämnar pamfletterna tillsammans med din charm så kommer Du säkert att finna att det ej var förgäves.

Men inga familjer skall övertalas de måste själva vara övertygade om sin önskan, som skall tillkomma genom din presentation av de möjligheter som AFS erbjuder.

Just nu är ett argument för skoloch sommarprogrammet att skarven mellan nya och gamla gymnasiet gör det olämpligt för somliga att själva resa ut på vinterprogrammet. Då kan en ny AFS-familjemedlem vara en bra lösning.

-oOo-

Läs gärna en gång till vad Peter Jannergren säjer på sid.15 i förra numret av Vikingen. Han har där tagit upp en sak som i hög grad enl. min uppfattning gäller AFS. Genom att allt AFS-arbete är frivilligt så fort vi lämnar det som sköts av kontoret kan ingen organisationsplan någonsin lösa det problem vi har att ständigt brottas med, nämligen det personliga ordergivandet resp.order tagandet och verkatällandet av uppgifterna som tillkommit ordervägen (= styrelsebeslut) eller direkt genom någon form av organisationsplan. Det praktiska arbetet, som vi måste ägna oss åt i en högre grad än hittills, om i skall få AFS-stipendiet att behålla det goda rykte som det genom åren har erhållit, och för att även kunna skaffa fler bra familjer, blir till syvende och sist helt beroende av de arbetandes samarbetsvilja och initiativkraft. En aldrig så god organisationsplan med att starkt kontor och en välbsmannad styrelse ersätter aldrig inom AFS den personliga kontakten och insatsen på det lokala planet.

Torsten

 

STOPPRESSTOPPRESSTOPPRESSTOPPRESSTOP

I pressläggningsögonblicket erfar VIKINGEN att Landsstyrelsen kallats till sammanträde den 17-18 april. Den stora diskussionen torde komma att röra sig kring familjevärvningskampanjen. Det revolutionerande med detta sammanträde är det faktum att stödföreningarna inbjudits att sända delegater. VIKINGEN hoppas på ett givande samarbete. Resultatet måste komma.

--------------------

DU kanske tycker att familjekampanjen blivit eftersatt i denna VIKING. Vi lovar bot och bättring till nästa nummer. Då hoppas vi kunna summera och rapportera vad som sig i de olika distrikten tilldragit hafver. Vi emotser med stort intresse ds erfarenheter Torsten rönt under sin eriksgata. Tyvärr har VIKINGENS medarbetare frusit fast I snön mellan Luleå och Umeå, varför något kul ej kommit från honom. LF lyckades dock trots allt slita sig lös och hinna ett flygfärdigt plan innan landsdelen totalisolerades.

 

TORSTEN i OSLO

Norges AFS organisation inbjöd till sitt landsmöte den 4-6 februari i Oslo en gäst från varje skandinaviskt land. SAFS representerades av LF Torsten Halén.

Den norska AFS organisationen är helt självständig --- också i förhållande till New York.

Den leds av en styrelse (utan distriktsrepresentanter) som tillsätts av landsmötet. Under den sorterar kontoret. Vid sidan av styrelsen finns ett AFS råd bestående av f.d. OR:s och styrelsemedlemmar.

Till ny styrelseordförande valdes Nils Sejersted praktiserande jurist och AFS-stipendiat i mitten av 50-talet.

 

Landsmötet var mycket välorganiserat. Varje AFS distrikt sänder delegater med "talerätt". Antalet delegater är i de vid detta landsmöte antagna stadgarna bestämt i förhållande till antalet lärosäten inom distriktet. Övriga intresserade vid landsmötet --- observatörerna --- kan göra sin stämma hörd endast genom sin delegat.

- - - - - -

--------------------

forts, från sid. 3.

--------------------

Vad sedan gäller pressen ber vi er se upp för nästa meddelande härom. Då kommer vi nämligen att be er kontakta er lokala tidning för att be dem ta in vår press-release , som skickas till dem från kontoret. En sådan dubbelsidig attack har gett gott resultat tidigare och hjälp oss därför att upprepa den.

Vårt mål är 30 skolprogramsstipendiater. Hur många bidrar Du med? Glöm ej heller sommarprogrammet.

 

George H. Edgell

George Edgell, AFS/NY, talade vid flera tillfällen under mötet. Han påpekade att de flesta länder i början haft svårt att acceptera AFS, då man ansåg åldern på våra stipendiater för låg. Men efterhand har man ändrat uppfattning, då 16-18-årsåldern faktiskt är den ålder, då man man är" old enough to handle oneself, but young enough to belong".

AFS-arena p.g.a. hans ålder unika uppgift blir att bedöma medmänskliga relationer, en ny "egen" familj och en främmande miljö. Känslan av att under en viss period ha tillhört en familj i ett annat land verkar i fördomsbefriande riktning.

Enligt Georg Edgell återvänder dessutom bara 2,8 % av AFS-arna för fortsatta studier i USA och mindre än 1% för att bli medborgare i landet. Dessa siffror är bättre än de som liknande program på college-nivå har att uppvisa. Man menar i NY därför att grundprincipen inom AFS med största möjliga uppmärksammande av individen under stipendietiden har burit frukt på rätt sätt. AFS-arna återvänder hem som lojala medborgare i sin hemkommun men med de perspektiv som miljöbytet och de internationella sammanhangenkan ge Vad beträffar organisationens namn sade George Edgell att han hoppades att man i framtiden skall kunna minska användandet av American Field Service och trycka mer på den senare delen av namnet, hittills så ofta glömt, nämligen International Scholarships .

Han tror att Mr Howe's erfarenheter inom universitetsväsendet kommer att sätta sin prägel på AFS i framtiden. AFS-stipendiets akademiska värden poängteras allt mer. --

Genom den svenske mötesdeltagaren hälsade George Edgell till alla svenska AFS-are. Han fick en handstickad norsk kofta i present av våra norska grannar.

Vid det norska landsmötet utgick även en inbjudan till Norges AFS-are att besöka det svenska landsmötet i Lund i januari 1967.

 

Vikingen presenterar:

Donald Frederick MacLeod:

Adress: 1861 Graydon Avenue, Brainerd, Minnesota, 56401, Sammels, Garpenberg.
Född: 480306 (6/3-48).
Hårfärg: Läskigt brun.
Ögonfärg: Ganska blå.
Längd: 186 (6-2 1/2).
Vikt, 73 kg (160 lbs).
Körkort nr H-243-149-261-417
Social security: ------------
Antal vänner: ---53 1/2 (innan hans hund dog).
Tålängd: Något över normal.
Hårlängd: Modsigare för varje dag.
Antal polisonger: 3
Mentalt tillstånd: Ujujuj .......................

DAN MacLEOD

Sådär. Nu har jag klarat av en biografi på kortast möjliga tid, (bra gjort, min anm.). Så nu kan jag berätta om vad som hände häromdagen. Häromdagen kom Dan och jag på att vi skulle gå ut och ta några fräsiga vinterbilder på vårt typiska sportfantaståkdon: sparken. För att ytterligare piffa upp det hela tänkte vi ta ett par fantombilder av Dan på skidor, men det blev ingenting av någonting. Dan trasslade in sig i spark och skidor så att vi blev tvungna att tillkalla en låssmed för att trassla ut honom igen, och vad värre var, det smittade av sig så att jag vecklade in mig i kameran så att mamma måste komma ut och knäppa. Non klarade sig från trasselsjukan, men Dan fortsatte med att trassla in sig i min tvåoohen-halvmetershaleduk. Egentligen blev det bara ett sådant där riktigt stiligt, nypressat kort som jag tog av misstag när jag hade trasslat ihop fötterna och Dan försökte köra över mig. Snyggt kort --- titta bara på hans utsökt sadistiska ansiktsuttryck när han i god stil diaponaler fram mot mig. Han har verkligen anammat det här med sparkåkning och har blivit en sannskyldig sparkens Sixten Jernberg som spränger fram på vår väg och nästan skrämmer vettet ur de närbelägna pensionärerna (ett pensionärshem 100 meter härifrån).

Min amerikanske bror, "en försynt men samtidigt påtagligt vaken och intelligent 17-åring" (ordagrannt citerat från Södra Dalarnas Tidning, vår 16-sidors lokalblaska), har faktiskt tillägnat sig skidåkandets bistra konst litet bättre än vad som framgår av bilderna; hen har mycket energiskt knatat omkring i skogen härovanför. Han funderar rentav nå att införa arose-country skiing hemma i Brainerd (troligen för att själv kunna triumfera i alla tävlingar där. Hrrmm! Skrib. ann.).

Han har nästan behövt använda sina skidor för att kunna ta sig ut ur huset no 1 vinter; snön har nått oanade höjder. Men vi har klerat oss utan snöckor, och Dan har istadigt vägrat att bli imponerad; det finne mycket mer snö och är mycket kallare hemma i Brainerd, påstår han. (Dessa amerikaner! De äro som värmlänningarne, alltid störst, värst och bäst. Dan är ju längst i familjen varför vi har funderat på att använda honom som flaggstång vid ett par högtidliga tillfällen. Det har dock stannat vid en fundering eftersom han vägrar att låta sig behängas med något annat än Stjärnbaneret.)

I alla fall så håller det på att bli vår här i Dalarna, så Dan och jag håller på med en stillsam uppladdning inför kommande evenemang. Av denna anledning orkar jag inte misshandla min skrivmaskin längre, så ajö!!

OLLE

alla är vi barn i bärjan .......

Här slutar sagan om Dan.

Trodde du ja ....

A tä koksa N kula lot sia sä nä dunpedäja nå hä hällä ä nunnest kon mt e smulu träet ättä tåcke spöchedon värrä nå än assint i jo st. De hä ä barä int nå t N ja ska bard säja att:

När det gäller mitt sätt att break the ice med eleverna på läroverket-dvs, att kasta snöboll för att "träffa" dem-så vet jag nu varför jag blev så populär efter det att jag började mina krig. Det är förbjudet att kasta snöboll på skolgården...

Jag måste skratta lite grand när de andra stipparna berättar hur de träffade den kalla svenska vintern. I Amerika bor jag i ett av de kallaste områderna (där det finns människor) i hela USA. Denna vinter i Dalarna har faktiskt varit en av de varmaste vintrar jag haft i hela mitt liv. Och i år slapp jag en ovanligt kall vinter hemma. Usch! Jag bara hoppas att den gröna svenska vintern i sommar eka vara mera lik en ...en... ja... en sommar...

And being Swedish is old stuff to me too. Trots att jag har ett skotskt efternamn (som faktiskt kom från norska vikingar på 800 talet) är jag 3/4 svensk. Min mor är född i Malmö och hennes föräldrar bor där i dag! (Dm-ab-Malmö är en liten svensk stad i Minnesota.)

Nu är det bäst att ni garvar färdigt innan ni läser det följande som min §i&ö?f a bror (?) har skrivit.

Hejsan, Dan

Brief information on the 1966 SFS Summer Conference in Denmark

TIME: July 17th --- July 31st, 1966

PLACE: KROGERUP FOLK HIGH SCHOOL, Humlebaek, Denmark. Krogerup Folk High School is situated 30 km north of Copenhagen in beautiful surroundings. --- Housing facilities are excellent with double rooms and accommodations for lectures and discussions as well as for informal gatherings are ideal.

Approx. 60 participants will be housed at UNGDOMSSKOLEN ORESUND, a brief walk from Krogerup (bus-transportation will be provided), located at the Sound between Denmark and Sweden, and featuring a private beach.

COMMUNICATIONS: Trains and busses several times an hour leave for Copenhagen and Elsinore. A 45 minute ride will take you to the center of Copenhagen.

PURPOSE The purpose of the conference is three-fold,

a) to introduce the participants to Denmark, emphasizing the political, social, and economic structure as well as art and culture,

b) to provide a forum for discussions and exchanging of ideas on corresponding topics on an international level, and

c) to give AFS'ers from all over the world the opportunity to spend two pleasant weeks in company with each other.

PROGRAM : The conference consists of two separate sessions (one week each). However, as there will be no repetitions in the program, full benefit may be derived by participating in the entire conference. --- As mentioned already, the conference will deal with a wide variety of topics, 'International Politics", "The Role of Culture in Modern Society", "Educational Systems", "The United Nations", just to name a few. Prominent Danish personalities, among others several present or former members of the Cabinet, will speak on these topics and answer possible questions. Mr. Howe, President of AFS, has accepted an invitation to be present at the last week of the conference, and will speak about the future of AFS.

One afternoon each week is devoted to sight-seeing by busses in Copenhagen and Northern Zealand. Other features are concerts, movies/films, social activities, and a visit to one of the famous Danish breweries.

A Special high-light will be a reception, held at the Royal Reception Rooms at the Christiansborg Castle. There Mr. Per Hækkerup, Minister of Foreign Affairs will speak and later answer questions having relation to international affairs.

PARTICIPANTS: The conference is open to all AFS- returnees and husbands/wives

Due to substantial grants from government and private sources it has been possible to est the price for full participation as low as $ 35.-per week This includes registration, room, and board, transportation and participation in all activities.

Housing facilities confines the number of participants to 180 per week It will be possible, however, for a limited number of non-boarders to participate in the activities of the conference. The cost of a non-resident admission card will be Danish kr. 50, (approx. $ 7,-) per week.

REGISTRATION: Registration procedures are described on the registrations form. Please note deadline for registration which in May 15th. Registration is not accepted unless accompanied by a crossed check of S 10.--.

OBS !! iIntresserade ska vända sig till KONTORET i STOCKHOLM för erhållande av anmälningeblanketter

Red.

 

(modifierad)

Verksamhetsberättelse från

Stockholmsstyrels

en

Stockholmsstyrelsen är en klubb tår sig; inga regler, knappt pengar, saknar "bunny"-tjej. Vi släpar oss fram dan. l'esprit sick, sedan vi i höstas värdskapet fick.

Vi fixar feet och vi ordnar besök

pa UD, på Valentine (ab, Din-Din, kök). Vi bildar elevers domnade själar ned film från ambassaden en Johnson och om gälar.

Verksamheten nr ytterst diffus en del tycker vi fyllt. av ett diktateriskt rus. Valkommen reform, som andar kompliceringar och genomfor självständiga lokalföreningar.

Stockholmsstyrelsen beklagar ej avhoppen

från den stig Stiernhielm ansåg vara toppen. Inte för inte har vi mottot: håll i gång. Det fordra, lite fart, ner vintern är så lång.

Ner en gång ekonomins is ej längre knakar,

och vi lyckligt undvikit revisorn, vakar, då vilja vi göra en smula filantropi för *tipparna våra, tyvärr något av en utopi.

Nu slutar St.ckholmserdförandens stim med Sveriges enda fenetaviga rim: hade det väl minne varit trösterrikare, on man hade blivit österrikare.

Christer Allgulander '65 ordf. Stockholmsstyrelsen

 

ALLMÄNSETEN VARNAS!! ....................................................................

................................för engslaktaimnå. "resande i uppslagsverk" (Grolier's bl.a) i*öz yen Dina vänner medvetaa om att deras erbjudande kanske inte är så förmånliga när allt kommer omkring.

Red.

 

Arrangemangen kring charterresan till New York i sommar är nu klara. Priset blev så lågt som 975 kronor T.o.R. Arlanda --- Kennedy Int'l Airport ned SAS DC-8 jet. Planet tar 138 passagerare och är för närvarande fullsatt. Väntelistan är emellertid just nu mycket kort, varför det kan lina sig att höra efter, em det är någon son helt plötsligt kommer på att en sommar i Amerika ver, underbart. Dessutom vill jag gärna få kontakt ned personer eon med myckort var..! kan åk, ty det är möjligt att planet utökas med sju platser, men det får jag inte reda på förrän 5-7 dagar innan planet ska avgå. Chansen att vi får ett större plan er 2 på ii så helt omöjligt är det inte. Priset kan i dessa fall bli mycket förmånligt. Se nedan!

Avresa sker från Kastrup/Arlanda den 25 juni (midsommardagen) och hemkomet blir på morgonen den 28 augusti. Avresan sker från Kennedy den 27 på kvällen.

Om intresse finns mor vi givetvis att försöka ordna en resa om ett par år.

En stor del v vå medlemmar ur ju direkt intresserade av att komma till U.S. å ett bra bra och billigt sätt och jag tror att vårt är det bästa.

Hälsningar

Carl Tomas

Intresserade torde sätta sig i forbindelse med undertecknad Fil. stud. Carl Tomt Edam, Sunnarbovägen 2B, Solna
tel.O8/855I56

På grund av alltför få anmälningar (endast 4) frös vinterresan till österrike inne.

Landestyrelsen får besluta om något ytterligare försök ska göras nästa vinter.

Hälsningar

Carl Tomas.

P.S. Jag tackar for mig och ber samtidigt att få framföra mina komplimanger till den nya redaktienen som på ett så trevligt sätt lyckats med att ge Vikingen ett trevligt utseende och därtill bra innehåll.

Ni har mitt löfte på att försöka få tag på en del annonser. För närvarande tentakler ute på em del företag.

Någon i vitt (Sann historia ur livet.)

Någon skulle ta studenten i april 66. I mars samma Ar insåg hon plötsligt att man kan inte ta studenten I sin gamla lila skolkjol och en virkad skär kofta; situationens högtid och allvar kräver vitt Ned en strategs noggrannhet planerade Någon sitt fälttåg ~om stadens affärer. Lugnt och metodiskt skulle hon gå till väga och inte ge sig förrän hon fann vad hon ville ha. Inga hysteriska impulsköp hör inte! Cool som en whisky-on-the-rooks kastade sig Någon ut i stadens vimmel.

Fyra timmar senare kämpade hon förtvivlat mot de hysteriska kvävningskänslor som omedelbart infinner sig då en expedit långsamt drar upp dragkedjan på den 34a hon pressat in en i, fast både hon och man själv vet att man är en typisk 38 Detta var ungefär den 25te klänningen Någon provade och så vida hon inte plötsligt och oväntat skull bli 10 om smalare, så fanns det inte en chans. Någon tänkte med tårar i ögonen tillbaka på sin långa lidandets dag. Var for kunde hon aldrig hitta något som passade henne? Non hade börjat med att prova några konfirmationsklänningar, ty sidana fanns det gott om. Alla hade sett så ljuva och änglalika ut att Någon hade nästan misstänkt att det skulle vara små hål utklippta där bak för vingarna. Det var det nu inte, men hon insåg att denna klänning plus en studentmossa på huvudet skulle ge intryck av en liten kerub med en vit gloria svävande kring lockarna, och eftersom hon inte tyckte ett den sockersöta stilen klädde henne, beslöt hon att Prova något fräckt I stället. "Det fräcka" var både opigt och popigt och slutade 2 dm ovanför knäna. Någon böjde sig ned och tittade sina knän djupt i ögonen. Knäna tittade tillbaka på det mest oförskämdaste sätt. Dramatisk tyst nad rådde, men plötsligt uppstod en djup och ömsesidig antipati, oh Någon beslöt att knäna inte skulle få vara med på hennes studentskiva--- Nästa försök var en courrégeinspirerad skapelse, som hängde å en liten sirlig gulågalge i en boutique. Iklädd denna, såg Någon ut som ett mellanting mellan en tub Colgate och en tub Pepsodent. Hon avstod från den. Följande creation var ett under av tjock vit crêpe med strutsfjädrar i en bred bård nedtill. Någon tyckte verkligen att den var sagolikt vacker, men eftersom dess pris var sådant att det kunde antagas ha påverkat Sveriges handelsbalans I synnerligen negativ riktning lämnades den åt sitt öde.

Så småningom insåg Någon att den vita klänning som passade tillfället och hennes smak och kassa tyvärr ännu inte var född. Deprimerad begav hon sig nästa dag till skolan för att lyssna nå en lektion I samhällskunnskap, som handlade om vådan av att vara alltför konventionsbunden. Då fick hon plötsligt en idé. Varför just vitt? Var det inte en konvention som var mogen för avskrivning? De flesta klädde ändå inte i vitt, och sedan blev klänningen bars hingsnde i garderoben. Någon beslöt sig för att ha sin nya blå istället som var både klädsam och snygg. På rasten del---v hon sina klasskamrater beslutet. Den chockerade tystnaden kunde inte ha blivit större om hon sagt att hon var hemligt förloyal med Rektorn eller att hon sett Såsen kyssa Ankan i bibloteket. Sedan brast det lös.

"Vad fånigt det kommer att se ut med en blå bland alla vitas Och fy vad fult det kommer att bli på studentkortet Ska du verkligen svika en så gammal tradition? Vad säger dina föräldrar om det? Tänker du verkligen ha blått?" Någon svarade lätt förvirrad att de andra gärna fick ha vad de ville för henne. Då kunde väl hon få ha vad hon ville ..........

Efter en vecka rev hon sir för 'lassfridens skull. I april kom hon it på skolgården tillsammans med 60 andra studentskor, alla vitklädda och vitmössade. Nästa dag hängde hon suckande in klänningen i garderoben, som vid det här laget började se ut som om len var befolkad av spöken, ty där hängde redan Någons konfirmationsklänning, plus hennes två systrars konfirmations--- och studentklänningar. Nu undrar Någon: Finna det någon annan som är intresserad av att köpa sex vita klänningar, obetydligt använda? I så fall bortslumpas de till fyndpriser!

Kim Frygner

 

 

SUPERCALIFRAGILISTICEXPIALIDOCIOUS !!!!!!!!!!!!!!!

Judy Mathews !! !!!! !! !! !! !!!!!

Tänk om man kunde få alla som backar ut när det gäller att ta en AFSare att förstås att man inte behöver göra sig till ett helt år, utan att man tvärtom kan vara precis som vanligt. Inga extra anstalter här inte. Därför döljer vi inte heller några sura miner Judy eller jag när vi känner oss sådana, utan vi biter ifrån oss. Men det där med att vara glad är heller inte dumt, och tänk så mycket lättare det går när man är två. Särskilt med Judy, där skrattet aldrig sitter långt inne. Och så tokiga grejer som hon gör ibland kan hon få vem som helst att skratta.

"Jutta" har smält in i vårt vardagsliv på ett rätt fantastiskt sätt. Hon är lika lika svensk som jag amerikansk. (För att inte tala om hennes engelska, som vid det här lag et är urusel.)

Därför har hon blivit så mycket mer för oss än en stipendiat, som kommer och åker. Hon är en av oss, Det heter inte "vi tre" längre, nu är det självklart att säga "alla fyra".

Vi har haft väldigt roligt åt henne dessutom. Hon är en passionerad bull (se bilden)---och pannkaksätare, och det är rent skrattretande att se henne stoppa i sig bulle efter bulle med ett förklarat skimmer över sig, samt en snabb blick åt sidan för att kontrollera att ingen ser benne.

"Jutta" prövar allt, och med gott mod. Ett misslyckande första gången avskräcker henne inte. Exempel: hon 'susar" nu nerför Storliens slalombacke, efter att ha stått på skidor endast en gång I Amerika.

Sammanfattning --- en baggis:

Supercalifragilisticexpialidocious!

Ami Lindström (65)

 

"FÅR JAG LOV, JUDY?"

Hur skiljer sig Sverige från Amerika? Hur många gånger har man inte frågat mig det (Ja, på vad sätt är Sverige annorlunda?) Här jag föret kom till Sverige verkade allting olika --- det var så konstigt att se bilarna köra på fel sida, och få smöret artigt räckt till sig på kniven. Så förvånad jag blev när jag ha de ätit smörgåsar tills jag blev urmätt, och upptäckte att varmrätten inte hade kommit ännu. Så många olika saker --- jag kände mig förvirrad när jag kom till skolan första dagen och såg några flickor med högklackade skor --- och andra i långbyxor. Och tänk! Vi ställde oss upp när läraren kom in i rummet, och neg artigt när vi träffade honom utanför klassrummet.

Mat! I min livligaste fantasi hade ja: aldrig kunnat tänka mig att äta filmjölk eller sill. Och nu tycker jag om det.

Men vad som var värst var språket. Jag kunde nästan bara säga "Det är inte lätt att få en våning i Stockholm' --- och det hjälpte mig inte mycket i Göteborg.

Jag kommer ochså ihåg första gången jag gick ut och dansade. En pojke sa: "Får jag lov?", men han pratade så fort att jag missförstod honom och svarade 'Hello". Ett annat minns är när jag trodde vi skulls åka och bada. Ja: kom med mitt shampo och min handduk --och innan jag visste ordet av var vi på en roddtävling.

Nu är det svårt att fatta att Sverige en gång var ett främmande land för mig. Det är därför svårt att svara på frågan vad det är för skillnad, en fråga som jag får nästan varje dag. Jag har blivit svensk på många sätt, och jag vet att när jag kommer hem igen, så kommer jag inte att undra över hur Sverige skiljer sig från Amerika, utan hur Amerika skiljer sig från Sverige.

Judy Mathews

c/o

Lindströms
Nya Allén 6 B
Göteborg

Adress i U.S.A.
15 Roaring Brook Road
Easton, Connecticut

DET ÅR TILL

     KROGERUP

         VI FAR I SOMMAR

Der knytter si,,,, store forventninger til den konference, An/DK I sommer afholder pa Krogerup Hojskole for AFSere fra hale verden. Overalt hvor man har vaeret i kontakt med udenlandeke AFSere, fx. ved de europaeiske konferencer I Torino og Istanbul, har der vaeret enorm interesse for at deltage. Også AFS/NY er uhyre positivt instillet, og Mr. Howe har allerrede givet tilsagn om at vaere til stede ved konferencens åbning. Sidst, men ikke mindst, skal det naevnes, at HKH Prinsesse Benedikte har indvilliget i at vaere protektrice for sommerkonferencen, hvilket vi naturligvis er meget glade for og beaeret over.

Der er altså lagt op til et arrangement i den helt store stil. Man venter sig meget af os, og så må man blot håbe at vi kan leve op til forventningerne.

Ansvaret herfor påhviler i forste raekke Sommerkonferencekomitéen, og denne er allerede langt fremme i planlaegningen. Forst og fremmest har man sikret sig den bedst taenkelige ramme omkring konferencen, Krogerup Hojskole. Omgivet af Nordsjaellands smukke natur, 10 min, fra stranden og alligevel kun 45 min, fra Kobenhavns centrum; hvad mere kan man onske sig? Der er plads til 200 deltagere ad gangen, og indkvarteringsforholdene er idéelle, ligesom der er de nodvendige lokaler til foe redrag, diskussioner og hyggeligt samvaer.

Også det endelige programudkast skulle kunne tilfredsstille selv den meet kraesne AFSer. Det er tilrettelagt på en sådan måde, at hver af de to uger bliver en afsluttet helhed, der indeholder punkter fra hver af de nedennaevnte kategorier, uden at der dog oå nogen måde er tale om, at den anden u:es program bliver en gentagelse af den forstes. Tanken hermed er naturligvis at gore det muligt for deltagerne at vaelge, om de vil vaere med i en eller to uger, samtidig med at man pa denne måde åbner mulighed for at flera kan deltage. --- Hver formiddag vil ledende parsonligheder inden for dansk politik, videnekab og kultur holde fore- drag for deltagerne, og efter foredragene vil der blive lejlighed til diskussion, både med foredrmgsholderen og i mindre grupper. Foredragene skal dels give deltagerne et lelle indblik i danske samfundsforhold og dansk kultur, og dels vil man behandle emner af mere international kar- akter international politik, m.m.), ligesom AFS' forhold og frem tid vil blive genstand for droftelae en enkelt gang I hver af konferen- cens to uger. --- Det skal naevnes, at udenrigsminister Per Haekkerup al lerede har givet tilsagn om at tale til deltagerne, og der er gode ud- sigter til at dette arrangement vil kunne afholdes i udenrigsminister- iets repraesentationslokaler pa Christiansborg. --- Endvidere er der planlagt koncerter, forevisning af danske spillefilm og kortfilm samt besog på en dansk virksomhed (Carlsberg eller Tuborg), og dar vil na- turligvis blive arrangeret sight-seeing I Kobenhavn og Nordsjaalland. Endelig vil dar de fleste aftener blive hyggaligt samvaer med dans til båndoptager m.m., og et par rigtige faster bliver dar Også tid til.

Det eneste omme punkt er i ojablikket okonomien. Prisen for ophold og fuld forplejning på Krogerup andrager ca. 35 kr. per dag pro persona, og det ma nok forudses at deltagerne kommer til at baere den vaesentligste dal af denna udgift. Yen selv bortset harfra vil konferencen ferta blive forbundet med meget store omkostninger. Taenk blot på, hvad det koster at arrangere busture for 400 mennesker! Der skal bruges penge til trykning af forekelligt materiale, til porto, til leje af film og orkestre, osv, og selv om vi soger at holde administrationsudgifterne. så langt nede som uverhovedet muligt, vil disse dog blive af en betragtelig storrelse. --- Sommerkonferencekomitéen har henvendt tig til en-I lang raekke firmaer og institutioner med anmodning om stotte, men resultaterne heraf har endnu vaeret sparsomme. Der er også mulighed for et mindre offentligt tilskud; men det er en absolut betingelse for at opnå detta, at konferencen for langt den storste del financieres ved stotte fra anden side.

Vi kan derfor ikke slutta denne artikel uden endnu en gang at opfordre alle AFSere, såvel A- som B-medlemmer, til at undersoge om der deres egn skulle vaere virksomheder eller institutioner, som kunne taenkes at ville stotte st arrangement af denne art. Taenk laenge og grundigt, sporg foraeldre og venner, og giv kontoret besked om resultatet af overvejelserne!

AFS i Danmark har påtaget sig st meget stort ansvar ved at indvillige i at arrangere en konfsrence af dette format. Vi skulle gems kunns leve op til dette ansvar.

 

Först och främst vill jag här i Vikingen tacka Norrländska Stödföreningen för den frikostiga donationen till kontoret. Där står nämligen nu en radio, som her fyllt rummet ned allehanda välljud medan jag varit sysselsatt med att göra i ordning material för utsändning i samband med familjekampanjen.

Denna distribution innebär att läroverk och flickskolor fått två ex. av vardera en ny affisch och en "pamflett" samt "broschyren". Detta material åtföljdes av ett brev till rektor och kurator, i vilket vi bl.a. had dem ombesörja att af fiechen sattes upp på skolan. Som vi alla vet har ibland cirkulärskrivelser en tendens att hamna i papperskorgen. rektorernas ej undantagna, och varje AFS+are som vistas vid skola kan hjälpa till med att kontrollera att affischen verklige kommer upp på en synlig plats.

I år har också "broschyren och pamfletten" skickats ut med ett brev till föräldraföreningarna på de skolor som vi brukar vända oss till, och det är därför klokt att ta kontakt med dem och höra efter om det finne intresse för närmare information.,.

De, som tänker hålla föredrag för dessa föreningar eller andra, ken som vanligt vända sig till kontoret för att få PR-material . upplysningar om de viktigaste data som gäller för svenska värdfamiljer. Dessutom finns givetvis Al's-filmen tillgänglig för dem, som tror sig ha nytta av den. Ansökningshandlingar och intervjuformulär kommer att tryckas genast efter påsk och kan rekvireras efter behov.

Hittills (påsk) har endast en anmälan om en sommarstipendiat kommit in till kontoret och det är som jag hoppas alla förstår en inte alltför uppmuntrande siffra vid den här tidpunkten. I påskdagens upplaga av Svenska Dagbladet satte vi in en annons för AFS och denna kommer ev. att åtföljas av en i Dagens Nyhete efterföljande söndag. Dessutom förbereds en ana ken nå åtminstone de större tidningarna. Till ovannämnda försök att nå intresserade familjer kommer sist sen inte minst Torstens resor. De har inneburit en hel del arbete, men om de verkligen skall bära frukt liksom allt annat som utförs centralt från Stockholm beror återigen på ds enskilda AFS-ama.

Frågan om vilka som ska bli chaperons i sommar är i skrivande stund endast del

vis avgjord. Det är emellertid klart så långt att Andars Möllander, distriktsordförande i Sydsverige, kommer att ta hand om stipparna på sommarprogrammet.

Kontoreparsonalen är fortfarande reducerad till undertecknad, som blir mer och mer intresserad av att dela lokalen vid Ostgötagatan 37 med någon på hel- eller halvtid. Till sommaren kommer Berith Brännetröm '63 från Byske att hjälpa till. Berith var även förra sommaren på kontoret och vet mycket väl vad det rör sig om (även om vi väl hoppas på att alla upplevelser föregående sommar inte skall upprepas!). Detta är alltså en ljuspunkt, men vi kan mycket väl vara tre ett tag...........

 

!!!!!OBS!!!OBS!!!OBS!!!OBS!!!OBS!!!OBS!!!OBS!!!OBS!!!OBS!!!!!

Kontoret kompletterar just nu sitt kartotek för anskaffande av plåtregister. Kartoteket kommer att ses över varje höst, men redan nu vill Agneta att Du sänder in fullständig namn- och adressuppgift. (Adressen bör vara av den varaktiga typen) OM DU KÄNNER NÅGON AV DE NEDAN NÄI4NDA?2 ......... och vet var de håller hus, skriver du väl en liten mote till Agneta????

Berit Anmar '56 Gorel Pr)kholm '56
Bertil Alkstrand '58 Ingegerd Genell '56
Anna-Lena Bernstrom '59 Kerstin Gandini (f. Anders - Anskar) '54
Gunnel Bjersing f. Lindquist '51 Don Hancock
Kerstin Björkqvist 'bl Karin Haggård-Niklasson '61
Birgitta Borrie '56 Lennart Hahn '55
Monica Engvall '58 Alix Hormi '58
Gunilla Edvardsson I. Rane '58 Kerstin Jonsson '63

 

Den trampade liljan

E+ N K+O+R+T H+A+L+S+N+l+N+G

FRÅN

PAUL LANG I NYBRO

Now, Faithful, play the man, speak far thy God:
Fear set the wicked's malice, nor their red!
Speak boldly, man, the truth is on thy side:
Die for it, and to life in triumph ride,

Har Ni någonsin tankt pa vad skulle handa om Nancy och hennes gang fick ace vilja fram? Ser Ni inte att den snalle kronprinsen skulle måsta bli jordbruksproduktionsdifferentiare fir att försörja sig? Och detta MOT SIN EGEN VILJA!? "Jag missuppfattade nog", var hans kommentar enligt Dagens Nyheter efter studentskrivningen, stackaren! Skäms de inte???

Kan Nancys gang besvara denna fråga? VAR SKULLE BARBRA STREISAND SJUNGA om restaurangen dar han skulle uppträda stangdes av politiska skal?

Vidare, skulle tryckfriheten bli inskränkt i stor utsträckning på detta sätt.

Säg mig inte att Nancys gang kommer att nöja sig med att bli kungliga själva 'en masse". Det finns ett rykte från en mycket pålitlig kalla att hen kommer att leva att hela det svenska folket ska bli koenungar och kunginner (drottning skulls avskaffas son ett ort everhuvud taget fir att lugna ner fanatiker isen könsrollsdebatten.) DA kan Ni vara alldeles säkra på att propaganda skulle användas överallt fur att tysta ner de veckotidningar son klagar over att de måste ha 000.000-800.000 sidor i vart nummer for att referera alla nyheterna sa Sveriges Konungar.

Kortfattat skulle yår kära tidning försvinna. Denna trampade lilja skulle ersattas av ett "förbättrat" prepaganaorgan.

AFS:ers OF THE WORLD, UNITE!!!

YOU HAVE NOTHING TO GAIN BUT A VI=kungen!!'

PAUL LANG
50 Oak- Drive
Nnnlyn
Long Island, New York
Hos familjen
Magnusenn
Vilhelmsgaten fl
Nybro
Tel.10168

Kring kölen skimrade vågors skum. Festmjöd jäste I skumhöljda horn. Till have, till andra land --- från man till man så skallade ropen, och snart från Centrumlinjens fejdvana skepp på trotsad våg såg skaran sitt hems försvinnande kust.

I frejdade kämpars led någon Torsten Storråde, ayearnas hövding, och hugstore Anders, sydmännens flinke drott. Sutto även I väldiga vikingars krets Frieda, Linda, Peter, Paul och Johnny från fjärran strand.

Då solen I väster sjönk, höjde sig ur växande vågor danernas okuvade rike. Ej möttes svearna med svärd och hotande arm. Spejande stod på strand en fridsam danernas hövding och förde kämpaskaran på snabbskakande spårvagn till fesismyckad sal, där fradgande hornet gick laget kring.

Bardens känsliga hand knäpper på darrande strömbrytare och lockar ur bandspelaren tonernas lek, som klingar I salen högt. Då smakar mjödet vikingen, då rör han stundom vilande lemmar i vingasabb shake. I hungrande svalg försvinner mången ostdiger smörgås. Opp stiger hövdingen Torsten att draga å nya tåg (nattåget till Stockholm) Dock dröja de frejdstora hjältarna I festlig yra, och först då nattens moln förblekat seglär I stjärnklar rymd, lämnar svearna sina nyvordna fränder och styr sin drake på dunkeltspeglande bölja till hemlandskusten åter.

olé

++++++++++

"Ett gott initiativ", sade landsfadern Torsten om Köpenhamnsresan, stoppade munnen full med smörrebröd

++++++++++

Härmed dementeras det envisa rykte, som vill förtälja, att Birger Ekengren åt 3 biffar vid LUAFS-lunchen. Det var bara 2

++++++++++

Det ryktas, att Monica Braw skulle ha betalt sin medlemsavgift

---------------------------------

---------------------------------

Hela familjen RASMARK. Från vänster: Stefan, Lindas mamma och pappa, Barbro, Karen Pyatt, Cecilia, nedre raden (låter fotbollsaktigt): Anders, Mikael och Linda.

Se med sån stolthet Linda håller i kräftorna! (Bakom kulliserna ryser hon vid tanken på de otäcka djuren, som hon för övrigt tycker är mycket besvärliga att äta,---'tänk allt detta besvär för att få äta en liten, liten bit.") Linda var med hela tjocke släkten nära Eringsboda (på gränsen till Småland) för att fiska kräftor.

Från vänster: Lindas syster Cecilia, Barbro, Linda och Karen Pyatt (Youth for Understanding) på kräftskiva. ("Nä, si int gick he opp mot en surströmmingsskiva" lär Linda he sagt efteråt ..........)

Linda tycker allting är kul (standarduttry-ck). Hon blev mycket glad när hon fick

Lucia, när klassen lussade hos lärarns. På julfesten medverkade hon och sjöng amerikanska julsånger och applåderna hon fick efteråt var så kraftiga att de lär ha registreras i Upsala.

 

LINDAS EGEN LILLA GREJ

Första frågan så många människor frågar är: "Tycker du om Sverige?' Naturligt v is börjar jag amd: "Ja, jag trivs så väldigt mycket i min familj och i Ronneby, och skolan är toppen." Varje ord är sannt. Men andra frågan: 'Vad tycker du häst cm i Sve rige" är svårare att svara nå. När jag tänker efter vad det är som gör att jag har blivit så lycklig, upptäcker jag att det är små händelser och saker, inte stora, som betyder mest. En sön liten sak är min näsa. Varmt väder har kommit och jag är överlycklig-nej, inte så mycket därför att våren kommer, utan för att min genomfrusna näsa kan bli vara igen efter tre månader. Ja, det var en vara och härlig känsla när jag för första gången längtade hem, och då till Ronneby i stället för till Kalifornien.

Det är jättekul tycker ja när vi samlas på EPA konditoriet efter en gräslig skrivning, för att koppla av och diskutera vad vi skrev för dumheter och fel (jag pratar meat om detta, vet ni väl).

Under vinterlovet åkte Barbro, min syster, och jag till Hälsingland. Jag hoae verkligen inga problem när jag åkte skidor nedför, men varför måste jag vara så annorlunda? Jag kunde absolut inte åka uppför en dum backe. Jag använde nästan hälften av mitt lov att ta mig ut och upp ifrån snödrivorna. Men härligt var det i alla fall.

För er son inte såg mig på årsmötet. säger jag att svensk mat är underbar-och det synns... Uch till er som var på årsmötet vill jag säga att jag har ändrat mig ifråga on pojkarnal Hela Ronneby känner till mitt klagomål och alla har bestämmt sig för att avhjälpa felet. (WOW). Det har faktiskt lyckats. Nu har jag haft chans att se att också svenska pojkar, och inte harm svenska flickor, tanter och farbröder, är trevliga!

Linda Hearne
Ronneby

 

Hej du, du som ser ut som en real yankee. Vad gör du i de här världsdelarna?

Ja, jag var faktiskt " shanghaid" och tog fel båt, men jag måste säga att jag trivs bra har i norden.

Vad är mest intressant? Studier eller icke studier? Livet i skolan eller utanfur den?

Jag studerar (detta ar svaret på den andra frågan --- inte den första). Jag alskar friluftslivet som idkas over hela landet -- orienteringar, skidåkning och sant. Vårt elevråd forser oss med många sysselsättningar. Jag har fått en jattetrevlig familj och tycker on att bara vara tillsammans med den. (Johnny 'ar elevrådsordforande alen ar far blygsam att tala om det).

? Har du som AFS are varit i elden mycket?

Jag har hållit foredrag i vissa klasser i skolan om bl.a. det amerikanska tonarslivet (utlöste många skrattsalvor nar jag beskrev vårt "dating system". Dessutom har jag pratat i Rotary --- och Jontaklubbarna i Halmstad om -- åh, jag har glomt vad!

Har du sett något av Sverige och hur ar dina intryck darav?

Jag har sett ganska mycket av Sverige från Göteborg tilt Malmö, Smålands ddebyggder, atuckholm, och jag har varit uitt i ingenstans (Lord knows where!!) på - flera orienteringar. Dessutom hoppas jag att få resa till Dalarna under lovet.

* Vad har ditt halvår som AFS:are givet dig?

Jag har verkligen fått en ni mycket battre bild av hur andra manniskor lever och det har varit kul samtidigt.

John Slifko
Box 231
Indian Head, Maryland
c/o Nile Löfgren
Stridbeckslidan 6
Halmstad Tel. 10714

 

UPPLEVELSER

aw Johnny Slifko

It was no my thought, that I would jut
Off a verse of a line or two,
And tell you all a little bit
Of the experiences I've been through,

One thing I've found, yes, all around
This Land of the Midnight inn
Is an outdoor life of various sorts
That gives you nothing but fun.

It was just last fall, I'll tell you all.
When our family took to the hills
A pioneering, called ' orientering"
Away from frizzes and frills.

And so we ran (without a plan!)
Through woods and forests dense
Among the trees, and through the bees
You'd think we'd lost our sense!!

I must now say, that on this day
I had thought it wou[d he like a picnic
The British type, with tea and pipe
But my mind was changed --- and quick!

A week ago, when we had some snow
That was several inches high
We took a ride into the woods
And at skiing we made a try.

With wobbly knees, feeling ill at ease
We started to take the hill
And faster and faster our speed did get
And everyone felt a thrill.

I must adult, we sometimes hit
A fes bushes or even a tree
But it was gay, yes, all the way --
That much is lain to see.

--------------------------------------

U.S. Information Service
Vasagatan 43 B

Göteborg C

Hej !

Förmodligen känner vi inte varandra, så jag vill först eon sist presentera mig: Jag är Bra. En del folk tilltalar nig ned Fn Wallgren, nyuttagne AFSare sager Tant Eva, men NI, som kommit ham igen sager bara Eva. I min dagliga gärning är jag bibliotekarie på ovannämnda ställs och adress, i min dagliga känsla är jag heders-Afsare och gaisnal medarbetare, närmars bestämt från 1952.

Göteborgs-AFSarna känner nig varenda an, då vi sen flera år träffats på biblioteket här i och far hållande av sammantrade. Det där ned "här" är förstås en överdrift, för vi är väldigt nyinflyttade på Vasagatan, även on vi funnits i många år på olika adresser. Det var just on ett sådant sammanträde jag ville berätta för Vikingen. USIS flyttade till Vasagatan den 1 februari i år och när Göteborgs-styrelsen kon för att hålla sitt februarisammanträde, var det verkligen mad oanad utrustning: Gudrun, Ami, Agneta och Karin (Lindskog, Lindquist, Langfelt och Gradmark) uppvaktade mad kaffe och bullar och framförde venia gratulationer. Det är inta svårt att jobba hårt för en grupp, som så underbart visar sin uppskattning och jag ber att genom Vikingen få föra mitt vana tack.

AFS-hej,

Eva

Eva Wallgren