Förvara ett testamente rätt

Ditt testamente är en handling av mycket stort värde och därför är det viktigt att du förvarar det på rätt sätt. Här bör du välja en trygg och oberoende förvaring, och det egna hemmet är sällan ett bra alternativ. På många filmer har man sett att testamenten förvaras i bankfack för att ingen ska kunna komma åt dessa. Problemet är då att det kan bli svårare att faktiskt hitta testamentet när du har lämnat jordelivet.

Att upprätta kopior på sitt testamente är bra, men om originalet inte hittas eller hamnar i fel händer så kommer kopior inte att ha någon större betydelse. Av denna orsak är det viktigt att man överväger förvaringsplatsen ordentligt. Det bästa är om du kan förvara ditt testamente hos en oberoende part som kan ta ansvar för att detta lämnas till dödsboet eller till testamentsexekutorn i samband med dödsfallet. Tyvärr är det inte helt ovanligt att testamenten helt plötsligt försvinner. Detta gäller vanligtvis situationer där man har förvarat testamentet i det egna hemmet eller på en plats där det har kunnat vara lättåtkomligt för andra. Sedan kan naturligtvis även den egna glömskan göra sitt och man minns inte längre vart man placerade de viktiga handlingarna.

Förvaring hos juristbyrå

Idag finns det ett flertal olika juristbyråer som kan hjälpa dig med förvaringen av testamentet. Fördelen med dessa är att de har ett samarbete med dödsfallsregistret som finns i Sverige. Det betyder att du kan vara säker på att ditt testamente kommer att hamna rätt efter din bortgång. Testamentet skickas vidare inom loppet av 30 dagar från https://lavendla.se/begravningsbyra-stockholm. För att kunna använda dig av en sådan förvaring behöver du först betala en avgift. Det vanligaste är att kostnaden är ett engångsbelopp på 1500 kronor. Då har du möjlighet att förvara testamentet på platsen till den dag som du avlider.

Förvaring hos advokatfirma

Vill du inte använda dig av en juristbyrå med en förvaring för testamenten kan du istället vända dig till en advokatfirma. I Sverige finns det inga statliga myndigheter som har ansvaret för de testamenten som skrivs, utan det är alltså upp till dig själv att se till att det förvaras på ett säkert sätt. Att låta en advokatfirma förvara testamentet är vanligt förekommande. Är det så att det redan finns en jurist som man använder sig av kan det vara lämpligt att vända sig till denna. Skulle det vara så att du väljer detta alternativ rekommenderar vi att du ändå informerar dina anhöriga om att ett testamente finns tillgängligt. På så sätt behöver du inte heller oroa dig för att det ska glömmas bort.